Szczegóły projektu

 Ikona wniosków Budżet Obywatelski Miasta Jordanowa na rok 2020

Budżet Obywatelski Miasta Jordanowa na rok 2020

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego w naszym mieście. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem budżetu obywatelskiego oraz wzięcia udziału w tegorocznej edycji. Zapraszamy!

Data zakończenia: 2019-11-29

Tytuł

Zakup wyposażenia świetlicy widowiskowo – szkoleniowej w Domu Strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie.

numer

1

Krótki opis projektu

Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie w roku 2016 rozpoczęła remont kapitalny świetlicy widowiskowo – szkoleniowej służącej mieszkańcom Miasta Jordanowa, który ostatecznie został zakończony w roku 2018.
Do stworzenia w pełni funkcjonalnej i komfortowej ogólnodostępnej świetlicy należy wyposażyć ją w krzesła i stoły, które zamierzamy sfinansować ze środków Budżetu Obywatelskiego.

Szczegółowy opis projektu

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Miasta Jordanowa oraz obowiązującym wymogom i aktualnym trendom, ale równocześnie mając na uwadze troskę o dzieło stworzone przez naszych ojców i dziadków rozpoczęliśmy w roku 2016 remont kapitalny świetlicy widowiskowo – szkoleniowej wraz z przyległymi do niej pomieszczeniami, który ostatecznie został zakończony w roku 2018.
Do stworzenia w pełni funkcjonalnej i komfortowej ogólnodostępnej świetlicy należy wyposażyć ją w krzesła i stoły, które zamierzamy sfinansować ze środków Budżetu Obywatelskiego.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Świetlica widowiskowo - szkoleniowa w Domu Strażaka udostępniana jest mieszkańcom Miasta Jordanowa na różnego rodzaju spotkania społeczne i kulturalne, udostępniana jest również na spotkania pracowników Urzędu Miasta z mieszkańcami, przedszkolom, szkołom podstawowym i ponadpodstawowym, różnego rodzaju grupom społecznym, stowarzyszeniom i instytucjom na różnego rodzaju wydarzenia bezpośrednio związane z życiem mieszkańców.
Nowoczesna, odremontowana świetlica OSP Jordanów jest praktycznie jedyną taką na terenie Miasta i Gminy, w której mogą odbywać się i odbywają tak liczne spotkania mieszkańców.
W pełni wyposażona świetlica będzie służyć przez wiele lat naszemu Miastu.
Zakup wyposażenia świetlicy w postaci krzeseł i stołów jest etapem końcowym czynionych przez OSP Jordanów inwestycji dla poprawy komfortu użytkowania świetlicy przez mieszkańców podczas różnego rodzaju spotkań i imprez, mający na celu poprawę jakości życia mieszkańców naszego Miasta. Zakup ten jest niezbędny do osiągnięcia celu.

Zarejestrowany przez

Adam Nizioł

2019-07-15, 9:21

Wysłany

2019-07-15, 9:22

Głosów poparcia

15

lokalizacja

Świetlica widowiskowo – szkoleniowa w Domu Strażaka OSP Jordanów ul. Mickiewicza 1, 34-240 Jordanów

Adres strony projektu

www.osp.jordanow.pl


koszty

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota brutto
1 Wyposażenie świetlicy Krzesła i stoły dla 300 osób 60000
Całkowita wartość projektu 60000

Aktualny stan procedowania

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Adam Nizioł 2019-07-15, 9:22
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. System 2019-07-15, 9:22
3 Merytoryczna akceptacja projektu W wyniku analizy propozycji zadania projekt uzyskał rekomendacje, zadanie zostało przyjęte do głosowania. Lucyna Gwiazdonik 2019-08-14, 13:49
4 Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. System 2019-09-10, 8:31

Załączniki

Załączniki do projektu


Brak załączników

Do góry