Szczegóły projektu

 Ikona wniosków Budżet Obywatelski Miasta Jordanowa na rok 2020

Budżet Obywatelski Miasta Jordanowa na rok 2020

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego w naszym mieście. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem budżetu obywatelskiego oraz wzięcia udziału w tegorocznej edycji. Zapraszamy!

Data zakończenia: 2019-11-29

Tytuł

Poprawa jakości życia mieszkańców Jordanowa poprzez remont i podniesienie atrakcyjności drogi, prowadzącej na górę Przykiec „ Krętą ścieżką poprzez las”

numer

3

Krótki opis projektu

Ze środków Budżetu Obywatelskiego chcielibyśmy poprawić stan drogi na odcinku ok. 400 metrów poprzez wyrównanie istniejącej nawierzchni, nasypanie tłucznia i położenie ok. 100 m asfaltu.

Szczegółowy opis projektu

Ze środków Budżetu Obywatelskiego chcielibyśmy poprawić stan drogi na odcinku ok. 400 metrów poprzez wyrównanie istniejącej nawierzchni, nasypanie tłucznia i położenie ok. 100 m asfaltu. Beneficjenci tego zadania to przede wszystkim mieszkańcy Jordanowa, niezależnie od wieku, płci czy statusu społeczno-zawodowego. To będą rodzice z dziećmi, bardzo małymi w wózkach oraz starszymi na rowerach. Będą to również starsi ludzie na spacerze w miejscu, gdzie nie tylko rozciąga się piękny widok, ale też jest czyste powietrze. To mogą być grupy zorganizowane młodzieży lub dzieci, które zobaczą jak wygląda źródło wody i jej ujęcie. Na miejscu z dziećmi, młodzieżą zostaną przeprowadzone pogadanki o znaczeniu wody i problemach z nią związanych. Chcemy zaznaczyć, że mieszkańcy, w tym członkowie Spółki Przykiec do tej pory wykonywali niewielkie prace, przy tej drodze i teraz również zobowiązali się do pomocy przy jej remoncie. Informacja o samym projekcie będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta, w najbliższym numerze gazety Echo Jordanowa oraz Kroniki Beskidzkiej. Ponadto w miejscu, gdzie będzie realizowany projekt na jednej z trzech tabliczek będzie umieszczona informacja z jakich środków projekt został sfinansowany. Okazją do promocji projektu będą również zorganizowane wycieczki i pogadanki dla dzieci i młodzieży na ujęciu wody. Wykonanie tak ważnego dla nas odcinka drogi, która służyć będzie wielu mieszkańcom, wymusza obowiązek jej utrzymywania, dbania o drożne rowy, czystość na drodze, stan tabliczek i ławki. Tego będziemy pilnować. Raz w tygodniu w ramach konserwacji na ujęciu wody, należy być tam osobiście. Jest to okazja do bieżącej kontroli również odcinka drogi, wykonanego w ramach projektu, który trzeba pokonać aby dojść do ujęcia wody.
Wkład własny: prace porządkowe przy rowach (usuwanie gałęzi, krzaków, czyszczenie rowów) 4 dni x 4 godz. x 4 osoby x 20 zł. Wkład własny wynosi: 1280 zł.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Droga, którą chcielibyśmy poprawić ma szczególne znaczenie, przynajmniej z dwóch powodów. Drogą tą przechodzi turystyczny szlak niebieski, który z Jordanowa prowadzi poprzez górę Przykiec, Łętownia-Zarębki, Wieprzec aż do Kalwarii Zebrzydowskiej. Niegdyś był szlakiem bardzo uczęszczanym, nie tylko przez turystów i mieszkańców, ale również przez wiernych pielgrzymujących na Górę Kalwaria. Nawet w tym roku, około 150 osób wzięło udział w tzw. ekstremalnej drodze krzyżowej zorganizowanej przez Parafię Jordanowską. Dodatkowo od 2018 roku na tym terenie organizowane są biegi w ramach Dni Jordanowa. Udział w nich biorą dzieci, młodzież i dorośli na odpowiednich dystansach. Niestety, poprzez dewastację droga ta stała się mało atrakcyjna i wręcz niebezpieczna. Chcielibyśmy poprawić nawierzchnię na odcinku ok. 400 m żeby mógł odbywać się tu ruch pieszy jak i rowerowy. Na początku tego odcinka drogi postawimy tablicę informacyjną o religijnych wyprawach. Obok tablicy stanie również prosta ławka z kawałków drewna w miejscu, skąd rozciąga się piękny widok na Babią Górę i jej pasmo oraz panorama Jordanowa.
Drugim powodem, do przeprowadzenia remontu tej drogi, jest to, że omawiany odcinek jest fragmentem dłuższego, prawie 2 kilometrowego dojścia do ujęcia wody, pod górą Przykiec. Jest to zbiornik z którego korzystają mieszkańcy Jordanowa poprzez bezpośredni przyłącz do ujęcia wody lub poprzez 10 zdrojów (pomp) usytuowanych w mieście. Warto wspomnieć, że ujęcie wody na Przykcu, sięga swoją historią do lat międzywojennych, kiedy to powstały plany ujęcia wody. Niestety wojna przerwała pomysł jej budowy. Dopiero w latach 50-tych zrealizowano te plany. Przy budowie zaangażowanych było wielu mieszkańców miasta. Było to w tamtych czasach jedyne ujęcie wody na terenie Jordanowa. Obecnie o zbiornik troszczy się Spółka, która dba o czystość wody pod względem bakteriologicznym oraz o infrastrukturę na ujęciu. W związku z tym trzeba regularnie, przynajmniej raz w tygodniu, niezależnie od pogody, wyjechać pod górę, np. quadem, traktorem lub autem terenowym. Ten niewielki odcinek, na którym chcemy poprawić nawierzchnię, to co prawda niewielki fragment 400 metrów z 2 km, ale ponieważ pokrywa się ze wspomnianym niebieskim szlakiem turystycznym, spowoduje większe zainteresowanie tym historycznym obiektem jakim jest budynek ujęcia wody. Taka krótka wzmianka historyczna, będzie również umieszczona obok tablicy o której, była mowa wcześniej. Zamontowana będzie również trzecia tablica mówiąca o pochodzeniu środków wykorzystanych na remont drogi, o który wnioskujemy.

Zarejestrowany przez

Jadwiga Frątczak-Mróz

2019-07-04, 10:28

Wysłany

2019-07-04, 10:28

Głosów poparcia

15

lokalizacja

Miejsce realizacji zadania to przedłużenie ulicy Skotnica, w kierunku szczytu góry Przykiec, po idącym tamtędy szlakiem niebieskim.

Szerokość: 49.65798886405643

Długość: 19.82903502908323

Adres strony projektu

Brak


koszty

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota brutto
1 Roboty ziemne a) praca koparką 50 godz. x 120 zł. / z VAT/ b) ubijanie i walcowanie 45 godz. x 120 zł/ z VAT/ c) zakup i przywóz klińca i tłucznia ( 200 m sześć.x 75 zł) d) wywóz ziemi e) zakup i montaż rur przepustowych Ceny uzgodnione telefonicznie z wykonawcą , Firmą p.Adama Miernika z Łętowni 37022
2 Nakładka asfaltowa na 100 m 20000
3 Prace związane z korektą przebiegu drogi Prace geodezyjne 2000
4 Wykonanie trzech tabliczek informacyjnych 700
5 Wykonanie ławeczki 278
Całkowita wartość projektu 60000

Aktualny stan procedowania

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Jadwiga Frątczak-Mróz 2019-07-10, 22:51
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. System 2019-07-10, 22:51
3 Merytoryczna akceptacja projektu W wyniku analizy propozycji zadania projekt uzyskał rekomendacje, zadanie zostało przyjęte do głosowania. Lucyna Gwiazdonik 2019-08-14, 13:49
4 Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. System 2019-09-10, 19:12

Załączniki

Załączniki do projektu


Mapa2.pdf Fragment mapy pokazujący szlak niebieski, na którym będzie wykonywane zadanie

Mapa1.pdf Mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania

Zdjęcia.pdf Zdjęcia zgłaszanego zadania

Do góry